Політика в області якості

Політика  з якості ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА»

Політика ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА» - завжди дотримуватися встановлених стандартів безпеки польотів і забезпечувати повну відповідність застосовним нормативним вимогам у всіх сферах своєї експлуатаційної діяльності, як на землі так і під час виконання польотів.

Для досягнення цієї мети Авіакомпанія буде підтримувати на постійній основі дієву програму гарантії якості в усіх напрямках своєї діяльності. Ця програма гарантії якості враховує всі виробничі аспекти діяльності Авіакомпанії і передбачає можливість контролю кожного важливого етапу виробничого процесу для забезпечення безперервності схвалень Авіакомпанії відповідно до OPS1 і Part-M підчастини G.

Процедури, які розробляються підрозділами Авіакомпанії, встановлюють індивідуальні вимоги до виконання кожного етапу експлуатаційного процесу. Це дозволяє персоналу виконувати покладені на них функції, забезпечуючи найбільш високий рівень якості виконуваних робіт або Авіакомпанією послуг, а ризики, пов'язані з експлуатаційною діяльністю, знижені до прийнятного для Авіакомпанії рівня і є контрольованими.

Керівники всіх рівнів повинні забезпечити, що всі співробітники розуміють, впроваджують і підтримують цілі Авіакомпанії в області якості і безпеки польотів, деталізовані в нормативних документах Авіакомпанії, що регламентують її експлуатаційну діяльність.

Керівництво ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА» твердо переконана в необхідності впровадження принципів забезпечення якості в усі процеси діяльності і закликає кожного співробітника, незалежно від його компетенції і сфери відповідальності, керуватися цими принципами у своїй роботі і брати активну участь в удосконаленні існуючих процесів і процедур.

На керівників всіх рівнів покладено відповідальність і надані необхідні повноваження на впровадження програми гарантії якості в підзвітних їм підрозділам Авіакомпанії від імені Генерального директора. Зокрема, на начальника служби якості покладено відповідальність і надані необхідні повноваження для перевірки того, що такі процеси впровадження ефективні, а також безпосередньо звітувати Генеральному директору про стан впровадження в Авіакомпанії програми гарантії якості і всі відхилення, що не усуваються своєчасно керівниками підрозділів.