Політика в області безпеки польотів

 Заява про політику у сфері безпеки польотів   
ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА»

Безпека польотів є однією з основних функцій нашої діяльності. Ми віддані справі розробки, реалізації, постійного здійснення і вдосконалення стратегій та методів для забезпечення того, щоб наша авіаційна діяльність розвивалася в умовах збалансованого розподілу ресурсів організації, спрямованих на досягнення найвищого рівня безпеки польотів та дотримання національних і міжнародних стандартів при наданні наших послуг.

Керівництво на всіх рівнях і усі співробітники відповідають за досягнення найвищого рівня безпеки польотів, починаючи з Генерального Директора ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА».

Ми беремо на себе зобов'язання:

 • Надавати підтримку управління безпекою польотів шляхом виділення відповідних ресурсів, що призведе до створення організаційної культури, яка стимулює введення безпечної практики, сприяє ефективному поданням інформації про безпеку польотів та обміну їй, а також активно управляє безпекою польотів, надаючи його результатами таке ж значення, як і результатами діяльності інших управлінських систем організації;
 • Поставити управління безпекою польотів в найпершу обов'язок усіх керівників і співробітників;
 • Чітко визначити для всього персоналу (як для керівників, так і рядових співробітників) сферу їх відповідальності та обов'язків стосовно забезпечення безпеки польотів організації та ефективності функціонування системи управління безпекою польотів;
 • Розробити і застосовувати процеси виявлення факторів небезпеки і управління факторами ризику, включаючи систему подання даних про фактори небезпеки, з метою усунення або зменшення факторів ризику для безпеки польотів, пов'язаних з наслідками чинників небезпеки, що виникають в результаті наших виробничих операцій чи діяльності, щоб домогтися постійного підвищення ефективності забезпечення безпеки польотів;
 • Розробити і застосовувати систему подання даних про небезпеку і вимагати від кожного співробітника надавати будь-яку інформацію, яка стосується безпеки;
 • Гарантувати, що проти будь-якого співробітника, який повідомляє про проблему безпеки польотів через систему подання даних про небезпеку, не буде прийнято ніяких заходів;
 • Дотримуватися і, по можливості, перевищувати правові та нормативні вимоги та стандарти;
 • Забезпечувати наявність достатніх кваліфікованих і підготовлених людських ресурсів для реалізації стратегії процесів забезпечення безпеки польотів;
 • Забезпечувати отримання персоналом необхідних навичок і спеціальних знань з метою належного виконання своїх обов'язків по управлінню безпекою польотів і контролю за безпекою польотів.
 • Гарантувати, щоб всьому персоналу надавалася адекватна і належна інформація про безпеку польотів і відповідна підготовка, щоб він був компетентним у питаннях безпеки польотів і щоб йому доручалися тільки ті завдання, які співмірні з його кваліфікацією;
 • Визначати і оцінювати нашу ефективність забезпечення безпеки польотів в порівнянні з реалістичними показниками ефективності забезпечення безпеки польотів та цільовими завданнями безпеки польотів;
 • Постійно вдосконалювати нашу ефективність забезпечення безпеки польотів за допомогою управлінських процесів, які забезпечують прийняття відповідних дієвих заходів у сфері безпеки польотів;
 • Гарантувати відповідність послуг із зовнішніх джерел систем і послуг для забезпечення наших виробничих операцій нашим стандартам забезпечення безпеки польотів.